top of page
Yasal Sözleşmenin İncelemesi

KVKK BELGE SÖZLEŞME VE POLİTİKALARIMIZ

Üyelik Sözleşmesi

https://www.dekastyle.com ("Web Sitesi") girmeniz ya da bu web sitesinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

 • dekastyle.com DEKA STYLE Mobilya Üretim ve Online satış Şirketi (“DEKA STYLE”) tarafından yayımlanan online bir alışveriş sitesidir.

 • Kullanıcı Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder.

 • DEKA STYLE, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi'nin kullanımı ya da Web Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 • DEKA STYLE'nin, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi'nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartlarını kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe DEKA STYLE'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 • DEKA STYLE, Kullanım Şartlarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 • Bu Web Sitesi, DEKA STYLE'nin kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. DEKA STYLE, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 • DEKA STYLE, Web Sitesi'nin tasarımı ile Web Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, DEKA STYLE markası ve diğer markalar, www.dekastyle.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKA STYLE'nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 • Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, DEKA STYLE ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. DEKA STYLE söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

 • Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

 • Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

 • İşbu kullanım şartlarında belirlenen ve DEKA STYLE tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından DEKA STYLE hesabının gerek DEKA STYLE'yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya DEKA STYLE'nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde DEKA STYLE, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kupon veya puanları da dâhil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. DEKA STYLE'nin bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

 • Kullanıcılar DEKA STYLE'ye ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

 • Kullanıcılar siparişlerinde tek bir kampanya veya kupon kodu kullanılabilir. Kampanya ve kupon kodları birleştirilemez.

 • DEKA STYLE, kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır. ( Sosyal medya kampanyaları dahildir.)

 • DEKA STYLE, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Web Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

DEKA STYLE işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde ve DEKA STYLE dekastyle.com’a ilişkin hizmetlerin ifası amacıyla ve dekastyle.com üzerinden Kullanıcılara yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, Kullanıcılara ait kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, işleme, değiştirme, yeniden düzenlenme ve iş bağlantıları ve ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına işleyebilecektir. Bu kapsamda 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcıların KVKK hakkında Aydınlatma Metni’ni detaylı bir şekilde okuyarak DEKA STYLE tarafından sunulan açık rıza metnine onay vermeleri gerekmektedir.

Veri Koruma ve İşleme Politikası

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

DEKA STYLE, kişisel veri işleme faaliyetini aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda yürütmektedir. Kişisel veri işleme amaçları, iş süreçleri ve kişisel veri kategorilerinin ilişkilendirilmesiyle her iş birimi ve süreci bazında açık ve detaylı olarak belirlenmiş ve DEKA STYLE Kişisel Veri Envanterine işlenmiştir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Kişisel Veri KategorileriAçıklama

 • Kimlik VerileriKişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, cinsiyet, uyruğu, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri-tarihi ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, doğum sertifikası gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası ve sair bilgilerdir.

 • İletişim VerileriTelefon numarası, adres, e-posta adresi, gibi iletişim amaçlı kullanılan bilgiler ve bu bilgileri içeren ikamet belgesi gibi belgelerdir.

 • Özlük Verileri: ​Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olma kapsamında, gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir.

 • Hukuki İşlem VerileriAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veriler olmak üzere Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olunması sebebiyle işlenen kişisel verilerdir.

 • Müşteri İşlem Bilgileri: ​Müşterilerimize ilişkin her türlü çağrı merkezi kaydı, işlem geçmişi, sipariş bilgisi ve her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir.

 • Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: ​İşyeri ve showroomlara yapılan ziyaretlere ilişkin giriş çıkış kayıt bilgisi, kamera kayıtlarının alınması süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir.

 • Mesleki Deneyim Verileri: ​Çalışanlarımız ve tedarikçi çalışanlarımızın diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikaları gibi bilgilerine ilişkin kişisel verilerdir.

 • Pazarlama Verileri: ​Şirketimizin sunmuş olduğu faaliyetlerin iyileştirilmesi için alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi işlenen kişisel verilerdir.

 • Görsel ve İşitsel KayıtlarMüşterilerimiz, tedarikçi yetkilileri ve diğer üçüncü kişiler ile yapılan telefon görüşmelerinin kayıt edilmesi, Şirketimiz içerisindeki çalışanların katılım gösterdiği faaliyetler sırasında görsel kayıtlarının alınması gibi işlenen kişisel verilerdir.

 • Finansal VerilerŞirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş̧ olduğu hukuki ilişkiye göre ortaya çıkan her türlü̈ finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir. Örnek: Kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi, IBAN numarası, vb.

 • Özel Nitelikli Kişisel VerilerKanunda sınırlı sayma yoluyla belirlenmiş, işlenmesi halinde veri sahipleri hakkında ayrımcılık yapılma riski taşıyan kişisel verilerdir. Örnek: Kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri, biyometrik veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri vb.

 • İşlem Güvenliği Verileri: ​Gerek veri sahibinin gerekse Şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel verilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntem ve Sebepleri

DEKA STYLE ilgili kişilere ait kişisel verileri,

 • DEKA STYLE’ye ait internet site ve platformlarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında, DEKA STYLE satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılan e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”),

 • Basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

 • DEKA STYLE iş faaliyetleri kapsamında imzalanan sözleşmeler, poliçeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar aracılığıyla,

 • Yapılan iş görüşmeleri kapsamında elde edilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,

 • DEKA STYLE’nin, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktadır.

Bu yöntemler doğrultusunda toplanan kişisel veriler, işbu Politika’nın üst kısım da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak ve yukarıda listelenen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun kalmak ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

DEKA STYLE, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için imkânlar dâhilinde ve korunacak verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda listelenmiştir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Erişim log ları düzenli olarak tutulmaktadır.

 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

 • Güncel anti virüs sistemleri kullanılmaktadır.

 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır

 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

 • Sızma testi uygulanmaktadır.

 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

 • Şifreleme yapılmaktadır.

 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda listelenmiştir:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, ilgili mevzuat hakkında farkındalık eğitimleri verilmektedir.

 • DEKA STYLE tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin veri aktarım gereken haller için ek protokoller hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce DEKA STYLE tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce DEKA STYLE tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

 • KVKK Uyum sürecinde veri minimizasyonu ilkesine uyumluluk çalışmaları yapılmıştır.

 • Kanun’a uyum sürecini gerçekleştirmek ve sürekliliğin sağlanması amacı ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi oluşturulmuş, bu grubun eğitilmesi sağlanmıştır.

 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına ilişkin, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin şirket içi politika ve prosedürler hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

DEKA STYLE, Kanun uyarınca, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları, Şirketin iç işleyişi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Komitesine, üst yönetime ve konu ile ilgili bölüme raporlanmakta, aksiyonlar planlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için planlanan aksiyonların takibi, ilgili süreç sahipleri ve Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından takip edilerek yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollar ile İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi veya ifşa edilmesi halinde DEKA STYLE, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve tespit tarihinden itibaren 72 saat içerisinde Kurul’a bildirecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına DEKA STYLE tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. DEKA STYLE, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği hususuna azami özenle yaklaşmakta ve bu konuda ayrı bir Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hazırlamış olup, Şirket bünyesinde gerekli denetimleri sağlamaktadır.

İlgili Kişilerin Haklarının Korunması

DEKA STYLE, kişisel veri sahiplerinin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel veri sahiplerinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın bir alt bölümünde yer verilmiştir

İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI, BU HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR HUSUSLAR

İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca DEKA STYLE’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanamayacağı Haller

İlgili Kişiler, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda yukarıdaki (İlgili Kişinin Hakları) haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise, aşağıdaki hallerde veri sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç bu Politika’nın (İlgili Kişinin Hakları) Maddesin de belirtilen haklarını kullanamaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, işbu Politika’nın (İlgili Kişinin Hakları) maddesinde belirtilen haklarını, https://www.dekastyle.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya DEKA STYLE’ye daha önce bildirilen ve sistemlerde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla iletmek suretiyle kullanabilmektedir. Yukarıda adresi sağlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formun”da yapılacak başvurunun yöntemi ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

İlgili Kişinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, başvuru formunun ekinde DEKA STYLE’ye iletilmesi gerekmektedir.

DEKA STYLE’nin Başvurulara Cevap Vermesi

DEKA STYLE, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz iş günü içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edilebilecektir.

DEKA STYLE, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir; cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde DEKA STYLE, talebin gereğini yerine getirir.

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası Kişisel Verileri Koruma Komitesi uhdesinde saklanır.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ve YÜRÜTME

Politika, DEKA STYLE’nin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Kişisel Verileri Koruma Komitesi başkanları ve üyeleri tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi uhdesinde saklanır.

DEKA STYLE Mobilya Üretim ve Online satış Şirketi (“DEKA STYLE”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekte olup Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ve “Kanun”) uygun olarak işlenmesi, saklanması ve korunması önceliklerimizdendir.

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” (“Politika”) ile DEKA STYLE tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sırasında benimsenen temel ilke ve prensipler düzenlenmekte ve Şirket politikası olarak uygulamaya alınarak sürdürülebilir hale getirilmektedir

Amaç

İşbu Politikanın amacı, DEKA STYLE tarafından işbu Politika’nın dayanağı olan yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve verileri DEKA STYLE tarafından işlenen gerçek kişileri bu hususta bilgilendirmektir.

Kapsam

İşbu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, şirket yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın (tedarikçi, tasarımcı, üretici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların yetkili, hissedar ve çalışanlarının), ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu kapsamda yukarda belirtilen ilgili kişi gruplarına, işbu Politikanın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece birtakım hükümleri de uygulanabilecektir.

Tanımlar

Bu Politikanın uygulanmasında kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 • Çalışan (lar)DEKA STYLE ile İş Kanunu uyarınca iş ilişkisinde bulunan işçiler ile staj (zorunlu / isteğe bağlı) eğitimi gören öğrenciler/mezunlar

 • Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturabildiği, okunabildiği,değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 • Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamlarındışında kalan tüm yazılı,basılı, görsel vb. diğer ortamla

 • Hizmet Sağlayıcı: DEKA STYLE ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 • İmha: Kişisel verilerin geri getirilemeyecek bir şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

 • Kanun / KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 • Kişisel Veri Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

 • Kişisel Verilerin Korunması Komitesi: DEKA STYLE tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası, sürdürülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip ve bu amaçla DEKA STYLE bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayan ve farklı birimlerinden yetkililerin katılımıyla oluşan komite

 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 • Politika: DEKA STYLE tarafından kişisel verilerin işlenmesi, ve korunmasında benimsenen ilkelerin düzenlendiği işbu “Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikası”

 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 

 • Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ve kamuya açık olan veri sorumluları sicili

 • VERBIS: Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi

İşbu Politika ’da yer almayan tanımlar için Kanun’da yer alan tanımlar geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

DEKA STYLE, kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken

 • Genel ilkelere

 • Kişisel veri işleme şartlarına

 • Özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Genel İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

DEKA STYLE; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve şeffaf olarak yürütmektedir

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

DEKA STYLE; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gerekli azami çabayı göstermektedir. Bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik imkanlar sağlamaktadır

Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

DEKA STYLE, kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte ve veri işleme faaliyetlerini açık, meşru ve hukuka uygun amaçlar dâhilinde yürütmektedir.

Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

DEKA STYLE, kişisel verileri veri işleme amaçları ile bağlantılı ve bu amaçların gerektirdiği ölçüde işlemektedir. Veri işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

DEKA STYLE, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler tarafımızdan silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, DEKA STYLE Mobilya Üretim ve Online satış Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yer verilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

DEKA STYLE, kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel verileri koruma mevzuatında ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu bağlamda; kişisel veri işleme faaliyetleri ancak aşağıda yer alan veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleşmektedir:

Açık Rızanın Alınması

Kanun gereği kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. DEKA STYLE tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütülmesi için ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine “özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve veri işleme amacı ile sınırlı olarak” açık rıza vermesi şartı aranmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Haller

DEKA STYLE, Kanun’da yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilmektedir:

 • I. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 • II. Fiilî İmkânsızlık Sebebiyle İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınamaması ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler, açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmaması sebebiyle açık rızasının alınamadığı durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir

 • III. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenebilecektir

 • IV. DEKA STYLE’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Zorunlu Olması

DEKA STYLE, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması halinde, ilgili kişinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

 • V. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirmesi

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 • VI. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • VII. DEKA STYLE’nin Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DEKA STYLE’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması durumunda, açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla işlenebilmektedir. Ancak cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Dolayısıyla Kanun uyarınca aksi öngörülene dek kişisel sağlık verileri yalnızca açık rıza kapsamında veya sır saklama yükümlülüğü altında olan Şirket hekimi tarafından işlenebilmektedir. DEKA STYLE, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak Kurul tarafından belirlenen önlemleri almaktadır. DEKA STYLE, özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olup özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan teknik ve idari önlemleri özenle uygulanmakta ve DEKA STYLE bünyesinde gerekli denetimler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarım Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

DEKA STYLE, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. DEKA STYLE bu kapsamda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

DEKA STYLE, Kanun’un 8.maddesi gereğince yurtiçinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

DEKA STYLE, Kanun’un 9.maddesi gereğince yurtdışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak (Bkz. DEKA STYLE Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası) yürütmektedir. Kişisel verilerin Kanun uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

 • Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,

 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

DEKA STYLE, Kanun’un 8. ve 9.maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini, DEKA STYLE’ye hizmet sunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığı danışmanlık ve denetim firmalarına, Şirket yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarına, ticari faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek amacıyla aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı gruplarının sınıflandırmasına bu Politika’nın bir alt bölümde yer verilmiştir. Kişisel veri aktarımı halinde DEKA STYLE, kişisel veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu Politika’ya uymasını sağlamaktadır. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenmekte ve teknik tedbirler alınmaktadır.

DEKA STYLE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, İŞLENME VE AKTARIM AMAÇLARI, AKTARIM YAPILAN ALICI GRUPLARI

Kişisel Veri Kategorileri

DEKA STYLE tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmiştir:

İlgili Kişi Kategorileri

Aşağıda, işbu Politika kapsamında yer alan çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş bağlantılarımızın (tedarikçi ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların yetkili, hissedar ve çalışanlarının) ve üçüncü kişilerin tanımlama ve açıklamalarına yer verilmektedir.

İlgili Kişi Kategorileri Açıklama Çalışanlar Şirketimiz ile çalışma ilişkisinde olan gerçek kişilerdir. Çalışan Adayları Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunup özgeçmiş̧ ve/veya iş başvuru formu ile ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine sunmuş olan gerçek kişilerdir Stajyer Şirketimiz bünyesinde gönüllü veya zorunlu stajını yapan gerçek kişilerdir. Müşteriler Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış̧ olan gerçek kişilerdir. Şirket Yetkilileri DEKA STYLE’nin üst düzey yönetiminde yer alan ve/veya DEKA STYLE’yi temsile yetkili gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileridir. Yönetim kurulu üyeleri ile hissedarlar bu kapsamda değerlendirilir. Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanları Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile tüzel kişi tedarikçilerin gerçek kişi temsilcileri ve işbu tedarikçi bünyesinde çalışan tüm gerçek kişilerdir. Diğer üçüncü Kişiler Herhangi bir ilgili kişi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

DEKA STYLE Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin İlgili Kişilere Göre Sınıflandırılması

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve işleme faaliyeti kapsamındaki kişisel veri kategorileri eşleştirilerek detaylandırılmaktadır:

 • Kişisel Veri Kategorileri: Açıklama

 • Kimlik Verileri: Çalışan, Çalışan Adayları, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Müşterilerimiz

 • İletişim VerileriÇalışan, Çalışan Adayları, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Müşterilerimiz

 • Özlük VerileriÇalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı

 • Hukuki İşlem VerileriÇalışanlar, Müşteriler

 • Müşteri İşlem BilgileriMüşteriler, Potansiyel Müşteriler

 • Fiziksel Mekan Güvenliği VerileriÇalışanlar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler

 • Mesleki Deneyim VerileriÇalışanlar, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilisi

 • Pazarlama VerileriMüşteriler, Potansiyel Müşteriler

 • Finansal Veriler: Çalışanlar, Stajyerler, Tedarikçi Yetkililer

 • Görsel ve İşitsel KayıtlarÇalışan, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Müşteriler

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler / Sağlık BilgisiÇalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler / Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriÇalışan, Tedarikçi Çalışanı

 • Biyometrik VeriÇalışanlar

 • İşlem Güvenliği VerileriMüşteriler, Çalışanlar, Tedarikçi Çalışanları

Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz,
DEKA STYLE Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“DEKA STYLE” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Sitemizde üye olmaktaysanız üyelik hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için,

 • İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren bir müşterimizseniz; internet sitemizden yaptığınız alışveriş kapsamında hizmetlerimizi sizlere sunabilmemiz için,

 • Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; mağazalarımızdaki ziyaretinizde yapacağınız alışverişiniz sırasında,

sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanun (“KVKK”) tahtında belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. DEKA STYLE işbu aydınlatma metninde değinilen veri işleme faaliyetleri kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlememektedir.

3. İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda DEKA STYLE olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz.

3.1 İnternet sitemize üye olmaktaysanız aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Kimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ad-Soyad

İşlenme Amaçları: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Teklif oluşturma hizmetimizin tarafınıza sunulması,

 • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, işlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: E-posta, Telefon numarası, Adres Bilgisi

 • İşlenme Amaçları: Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Talep / şikâyetlerin takibi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İşlenme Hukuki Sebepleri: Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 • İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi*

 • *Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz. 

 • İşlenebilecek Kişisel Veriler: E-posta, Telefon numarası

İşlenme Amaçları: 

 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,

 • kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi,

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Kampanya ve daha uygun başka teklif seçeneklerinden haberdar olmak istemeniz halinde iletişim veriniz açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: İlgilendiğiniz ürünler ve hizmet geçmişi bilginiz

İşlenme Amaçları: 

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Talep / şikâyetlerin takibi,

 • Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Üyelik hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz vb.

İşlenme Amaçları: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve Veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi

 

3.2 İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

İşlenebilecek Veri KategorisiKimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

İşlenme Amaçları: 

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • - Talep ve şikayetlerin takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız

İşlenme Amaçları: 

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi

İşlenme Amaçları

Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi

İşlenme Hukuki SebepleriBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Telefon Numarası, E-posta Adresi

İşlenme Amaçları: 

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları

İşlenme Amaçları: Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Müşteri Dilekçeleri

İşlenme Amaçları: Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: 

Pazarlama*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi

İşlenme Amaçları: 

Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ses Kaydı

İşlenme Amaçları: 

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Sebebiyle;

 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • - Talep ve şikayetlerin takibi,

 • - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Görsel ve İşitsel Kayıtlar*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde görsel ve işitsel kayıtlar verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Görsel Kayıt

İşlenme Amaçları: 

Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

 • - Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • - Yorum ve görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Log Kayıtları

İşlenme Amaçları: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

3.3 Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

İşlenebilecek Veri KategorisiKimlik Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

İşlenme Amaçları: Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • - Talep ve şikayetlerin takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız

İşlenme Amaçları: Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi

İşlenme Amaçları: Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Telefon Numarası, E-posta Adresi

İşlenme Amaçları: Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.

Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları

İşlenme Amaçları: Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;

 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Müşteri'nin Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;

 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.

Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;

 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Hukuki İşlem Bilgisi

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Müşteri Dilekçeleri

İşlenme Amaçları: Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenebilecek Kişisel Veriler: Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi

İşlenme Amaçları: Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;

 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • - Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri: Açık rızanızın bulunması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi: Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler: